đỉnh chầm nắp ngọc

Đỉnh chầm nắp ngọc
Sản phẩm bao gồm: 1 đỉnh đồng ĐỒ THỜ CAO CẤP BỘ TAM SỰ, NGŨ SỰ, BỘ ĐẦY ĐỦ, ĐÚC CÔNG ...