Hoành phi câu đối đồng

Hoành phi câu đối bằng đồng, cuốn thư câu đối bằng đồng, đại tự câu đối bằng đồng là đồ thờ bằng đồng mang nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân ta. Nó vừa có ý nghĩa tôn vinh công đức của tổ tiên, sự tri ân đối với các bậc tiền nhân, vừa thể hiện tính nhân văn, răn dậy con cháu.

Quấn thư bằng đồng

Quấn thư bằng đồng

Xem thêm