Tượng chân dung lãnh tụ

Xem thêm

Tạc tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp
ĐẮP TƯỢNG CHÂN DUNG, TẠC TƯỢNG THEO YÊU CẦU, ĐÚC TƯỢNG ĐỒNG, TƯỢNG ĐỒNG, NGƯỜI THÂN BẠN BÈ HAY DOANH ...
Tranh chân dung Bác Hồ bằng đồng
Kích thước: Kích thước tính cả phàn khung và phần tranh, khung phào nhựa Đài Loan không cong vênh, mối mọt, ...
Tượng Bác Hồ đọc báo nhân dân bằng đồng
ĐẮP TƯỢNG CHÂN DUNG, TẠC TƯỢNG THEO YÊU CẦU NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ HAY DOANH NHÂN.. HAI VỊ LÃNH TỤ NHƯ ...
Tượng chân dung Bác Hồ bằng đồng
ĐẮP TƯỢNG CHÂN DUNG, TẠC TƯỢNG THEO YÊU CẦU NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ HAY DOANH NHÂN.. HAI VỊ LÃNH TỤ NHƯ ...
Tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng đồng
ĐẮP TƯỢNG CHÂN DUNG, TẠC TƯỢNG THEO YÊU CẦU, ĐÚC TƯỢNG ĐỒNG, TƯỢNG ĐỒNG, NGƯỜI THÂN BẠN BÈ HAY DOANH ...
Tượng phật hoàng Trần Nhân Tông bằng đồng
ĐẮP TƯỢNG CHÂN DUNG, TẠC TƯỢNG THEO YÊU CẦU, ĐÚC TƯỢNG ĐỒNG, TƯỢNG ĐỒNG, NGƯỜI THÂN BẠN BÈ HAY DOANH ...
Tượng Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) bằng đồng
ĐẮP TƯỢNG CHÂN DUNG, TẠC TƯỢNG THEO YÊU CẦU NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ HAY DOANH NHÂN.. HAI VỊ LÃNH TỤ BÁC ...