đỉnh bát giác

Đỉnh bát giác
Sản phẩm bao gồm: 1 đỉnh đồng màu mun tạo kiểu dáng cổ điển ĐỒ THỜ CAO CẤP BỘ TAM SỰ, ...