tượng trần hưng đạo

Tượng Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) bằng đồng
ĐẮP TƯỢNG CHÂN DUNG, TẠC TƯỢNG THEO YÊU CẦU NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ HAY DOANH NHÂN.. HAI VỊ LÃNH TỤ BÁC ...