tượng phật bồ tát bằng đồng

Phật bồ tát ngồi bằng đồng
Đúc tượng chân dung theo yêu cầu, tượng chân dung, tượng Doanh nhân, Tượng người thân ông bà, cha mẹ... ĐẮP ...