tượng gà trống mạ vàng

Gà trống mạ vàng 9999
ĐẮP TƯỢNG CHÂN DUNG, TẠC TƯỢNG THEO YÊU CẦU NGƯỜI THÂN BẠN BÈ HAY DOANH NHÂN.. HAI VỊ LÃNH TỤ: BÁC ...