tượng dilac

Tượng dilac bằng đồng
tượng dilac bằng đồng, đúc tinh sảo, tượng dilac, tượng đồng dilac, đúc tượng dilac Email: nguyenhuuthai.art@gmail.com Xuất xứ: đồng Đại Bái Đảm ...