tượng đầu phượng

Đầu phượng bằng đồng
Đúc tượng chân dung theo yêu cầu, tượng chân dung, tượng doanh nhân, tượng người thân ông bà cha mẹ... ĐẮP ...