tam sự khảm tam khí

Bộ đỉnh đồng tam sự khảm tam khí
Sản phẩm bao gồm: 1 đỉnh đồng, 2 chân đèn khảm tam khí tạo kiểu dáng uy nghiêm ĐỒ THỜ CAO CẤP ...