quan thế âm tọa đài sen

Tượng phật quan thế âm tọa đại sen bằng đồng
Tượng phật quan thế âm tọa đài sen bằng đồng được đúc tại xưởng điêu khắc Tâm Thái làng nghề ...