ngũ sự khảm tam khí

Bộ đỉnh đồng ngũ sự khảm tam khí
Sản phẩm bao gồm: 1 đỉnh đồng, 2 hạc đồng, 2 chân đèn khảm tam khí tạo kiểu dáng uy nghiêm ĐỒ THỜ ...