kim ngọc môn đường

Tranh đồng Kim ngọc môn đường
TRANH ĐỒNG KIM NGỌC MÔN ĐƯỜNG thể hiện đôi chim công đang quấn quýt bên nhau nói lên sự hạnh ...