khảm tam khí

Bộ đỉnh đồng khảm ngũ sắc trạm thủ công tinh sao
Thuộc dòng sản phẩm cao cấp bộ đồ thờ đỉnh đồng khảm tam khí ngũ sắc, được đúc và trạm ...
Bộ đỉnh đồng tam sự khảm ngũ sắc trạm thủ công tinh sao
Bộ đỉnh đồng tam sự khảm ngũ sắc, thuộc dòng sản phẩm cao cấp bộ đồ thờ đỉnh đồng khảm ...
Bộ đỉnh đồng ngũ sự khảm tam khí
Sản phẩm bao gồm: 1 đỉnh đồng, 2 hạc đồng, 2 chân đèn khảm tam khí tạo kiểu dáng uy nghiêm ĐỒ THỜ ...