đồng Đại Bái

Lục bình bằng đồng cao 1,2m
Đôi lục bình thờ cúng cao 1,2 được đúc hoàn toàn thủ công trạm trổ tinh xảo, bài trí ở ...