đài

Đài 3 chiếc
Sản phẩm bao gồm: 3 chiếc đài màu mun tạo kiểu dáng cổ điển ĐỒ THỜ CAO CẤP BỘ TAM SỰ, NGŨ ...