bình cắm hương

Bình cắm hương bằng đồng
Sản phẩm bao gồm: 2 bình cắm hương màu mun tạo kiểu dáng cổ điển ĐỒ THỜ CAO CẤP BỘ TAM SỰ, ...