bát nhang

Bát nhang (bát hương)
Sản phẩm bao gồm: 1 bát nhang ĐỒ THỜ CAO CẤP BỘ TAM SỰ, NGŨ SỰ, BỘ ĐẦY ĐỦ, ĐÚC CÔNG NGHỆ ...