tượng đài Hồ Chí Minh tại Matxcova

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường ở Matxcơva.

11 Th11 2016

Một trong những bức tượng đồng có tầm cỡ tại Matxcơva là bức tượng của Hồ Chí Minh.Sau khi người tạ thế năm 1969 người ta đã đặt một hòn đá to chuẩn bị cho việc dựng tượng ở công viên Akademichexki. Đây là vị trí rất đẹp của thành phố ...
Read more