phù điêu thiếu nữ

Tìm hiểu về tranh phù điêu thiếu nữ

08 Th11 2016

Một bức tranh phù điêu thiếu nữ sẽ được thực hiện bằng bản mẫu trên một chất liệu trung gian đó chính là đất sét. Bức tranh thiếu nữ được thể hiện nhiều hơn các khối thông thường khi làm bằng thể loại phù điêu bởi vì bức tranh sẽ được ...
Read more