phù điêu cổ ở chùa thái lạc

Bức phù điêu cổ tại Chùa Thái Lạc, Hưng Yên

05 Th12 2016

Nước ta từ xưa đến nay vẫn luôn là quốc gia nổi tiếng với truyền thống uống nước nhớ nguồn chính vì vậy mà hệ thống đình chùa được xây dựng ở khắp nơi trên mọi miền đất nước nước với hi vọng là gửi gắm niềm tin của mình ...
Read more