đỉnh đồng tam khí

Mua đỉnh đồng tam khí ở đâu?

04 Th11 2016

Khảm tam khí là nghệ thuật kết hợp giữa 3 loại kim loại quý như vàng, bạc trên đồ đồng.Các sản phẩm này đòi hỏi rất nhiều kĩ thuật cao và cả sự khéo léo công phu theo từng quy trình vẽ mẫu.Việc đầu tiên là vẽ mẫu các nhân ...
Read more