05 07 2016

Tượng Phật có từ khi nào?

 

Theo Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng, tượng Phật đã có mặt ngay từ thời Phật còn tại thế. Đàu tiên là do vua Ưu Đà Diên là người trị vì nước Câu Diệm Di cũng là người đầu tiên dùng gỗ thơm chiên đàn tạo ra hình tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

images (2)

Trích theo kinh văn nguyên tác rất dài, sau đây, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung qua một vài ý chính như sau: Qua gần 49 năm thuyết pháp độ sinh, vào mùa an cư cuối cùng, đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền nghĩ đến thánh mẫu Ma Da, từ đó ngài tạm xa rời nhân gian để lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho thánh mẫu cùng với chư Thiên nghe.

Vào thời gian này, vua Ưu Đà Diên đã ngày đêm hằng trăn trở thao thức nhớ nghĩ đến Phật. Do ông là một phật tử rất thuần thành cũng như luôn sùng kính Tam Bảo.

Vì tấm lòng nhớ nhung tha thiết đó, là một trong những động cơ chính thúc đẩy ông phải gấp rút tạo hình tượng Phật. Một việc làm với mục đích thể hiện lòng kính ngưỡng của ông đối với đức Phật. Bên cạnh đó, ông cũng muốn lưu lại hình bóng của đức Thế Tôn trong những lúc Ngài không có mặt ở nhân gian.

Khi đã suy nghĩ kỹ, các nhà điêu khắc gia nổi tiếng trong nước được nhà vua triệu tập để điêu khắc tạo hình tượng Phật để chiêm bái. Tuy nhiên, lệnh đã truyền ra, mà chưa có ai dám đảm nhận trọng trách này. Bởi một lí do họ luôn nghĩ rằng, thân Phật tướng hảo quang minh rất oai nghiêm cao quý và hình dung của Ngài siêu trần tuyệt thế, đồng thời làm sao có thể tạc tượng chuyển tải được những đức tướng giống hệt Ngài được. Đó quả thật là một việc làm vô cùng khó khăn hơn nữa nếu không khéo sẽ trở thành đắc trọng tội với đức Phật. Vì họ nghĩ thế, mà tất cả không một người thợ điêu khắc nào dám nhận lãnh.

Tại thời điểm lúc ấy, Tỳ Thủ Yết Ma là một vị Trời đã biến hóa thành một người thợ mộc khi biết được việc đó. Vị thợ mộc này bèn đến trước mặt nhà vua tâu với ngài rằng: ‘Muôn tâu Đại vương tôi là một thợ mộc khéo tay nghề nguyện xin hết lòng vì nhà vua mà đúc tượng Phật. Tất cả việc làm của tôi, quyết không để cho nhà vua phải thất vọng. Vì vậy, cúi xin Đại vương hãy để cho tôi đảm nhận trọng trách này chớ tìm người khác’.

Nhà vua chấp thuận rồi ra lệnh phải thi hành ngay khi nghe xong. Tượng phật đã được hoàn tất bằng bàn tay tuyệt xảo của vị trời này, mà chỉ trong vòng thời gian một ngày. Nhà vua đã rất ưng ý cũng như hài lòng về hình tượng Phật điêu khắc tuyệt đẹp đó. Nhà vua chiêm ngưỡng trầm trồ hết lời khen ngợi, đồng thời phát hỷ tâm thanh tịnh, cùng liền chứng Nhu thuận nhẫn. (Nhu thuận nhẫn có nghĩa là tâm nhu, cùng trí thuận; tuy nhiên theo Vô Lượng Thọ Kinh thì nhu thuận là một trong 3 pháp nhẫn: Âm hưởng nhẫn, cùng nhu thuận nhẫn, cũng như Vô sinh pháp nhẫn). Nhà vua vô cùng hoan hỷ mừng rỡ, bao nhiêu phiền muộn đều tiêu tan hết khi chứng được Nhu thuận nhẫn.

Về mặt công đức tạo tượng,cùng với theo kinh văn nói trên, đức Phật đã dạy rằng: “Bất cứ ai khi dùng những vật liệu như: tơ sợi thêu thùa tượng Phật hay dùng chì, hoặc kẽm, hay vàng,cũng như bạc cùng với các loại gỗ thơm chiên đàn… để tô đắp tạc tượng,đồng thời khiến mọi người chiêm ngưỡng lễ bái thì đều được phước báo vô lượng vô biên. Người đó sẽ được tiêu trừ được những tội cực trọng và có hình tướng đoan trang ”.

Từ đó cho chúng ta thấy rằng,những người tạo nên tượng Phật hay người góp tịnh tài hỷ cúng vào công việc tạo tượng này, cả hai đều được phước đức rất lớn lao. Làm lợi cho nhân sinh vì người Phật tử góp phần vào việc duy trì Tam Bảo . Chính vì lí do đó, mà Phật pháp mãi được lưu truyền rộng rãi đồng thời cũng nhờ đó mà mọi người mới nghĩ nhớ đến ân đức cao sâu rộng rãi bao la của đức Phật. Có tưởng niệm như vậy tất cả người Phật tử mới thiết tha nỗ lực hành trì và quyết lòng noi theo những tấm gương hạnh nguyện từ bi với lòng vị tha cao cả của đức Phật qua đó gắng công tu hành để chóng được giác ngộ giải thoát.

Kết lại, nhờ vào vị vua Ưu Đà Diên mà ngày nay chúng ta mới có được những tượng Phật để tôn thờ.Dưới bất kỳ hình thức nào là điêu khắc hoặc tô đắp tạc tạo với bất cứ hình thức vật liệu nào, chung quy lại cũng nhằm một mục đích chung là đem lại một điều thẩm mỹ để phát khởi tín tâm cho những người hâm mộ sùng bái ở nơi đức Phật. Vì thế, các nhà điêu khắc tạo tượng phải có một năng lực chuyên môn cũng như một cảm quan sâu sắc,thì mới có thể thực hiện hoàn mỹ công việc này.

Tất cả là một phước đức rất lớn lao mà không hẳn ai cũng có thể tạo nên được.

Tag bài viết :