tam sự trúc

Bộ đỉnh đồng tam sự trúc
Sản phẩm bao gồm: 1 đỉnh đồng, 2 trúc màu mun tạo kiểu dáng cổ điển ĐỒ THỜ CAO CẤP BỘ TAM ...