đỉnh đựng chầm

Đỉnh đựng chầm
Sản phẩm bao gồm: 1 đỉnh đựng chầm ĐỒ THỜ CAO CẤP BỘ TAM SỰ, NGŨ SỰ, BỘ ĐẦY ĐỦ, ĐÚC ...