chuông bát

Chuông bát
Sản phẩm bao gồm: 1 chuông bát đánh vàng bóng ĐỒ THỜ CAO CẤP BỘ TAM SỰ, NGŨ SỰ, BỘ ĐẦY ĐỦ, ...