bộ đài

Bộ đài
Sản phẩm bao gồm: 3 đài bằng đồng, 1 ấm đồng, 1 đĩa quả đánh vàng bóng tạo kiểu dáng sang ...
Bộ đỉnh đồng đỏ đầy đủ trạm thủ công tinh sảo
Bộ đồ thờ đỉnh đầy đủ: hac, chân nến, đèn, đỉnh, mâm bồng... là đồng đỏ cao cấp được trạm ...
Bộ đỉnh ngũ sự đồng đỏ trạm thủ công tinh sảo
Bộ đồ thờ đỉnh ngũ sự đồng đỏ cao cấp được trạm tỉ mỉ thủ công, với màu sắc đồng ...