Tất cả các đơn hàng đặt qua website www.ducdongdaibai.com.vn hoặc qua điện thoại đều được giao trong vòng 48h tính từ khi thanh toán xong hoặc thoả thuận xong với khách hàng về phương thức giao hàng, thanh toán.

Số tài khoản: 0541000205562

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Thái

Ngân hàng Vietcombank Hội sở chính

Mr. Nguyễn Hữu Thái
Điện thoại: 0948 315 668 / 0985 231 059
Email: nguyenhuuthai.art@gmail.com