ý nghĩa những loại tượng phong thủy

Ý nghĩa các loại tượng phong thủy

29 Th11 2016

Hầu hết các loại tượng phong thủy được làm bằng : đá, gỗ, đất, đá quý, than đá... Tượng có thể thành dạng như thực hoặc có hình thể khối. Mỗi loại tượng đều có một ý nghĩa phong thủy riêng.Chính vì thế mà hầu hết những nhà phong thủy trên ...
Read more