phù điêu lớn nhất Việt Nam

Khám phá bức phù điêu xanh lớn nhất Việt Nam

08 Th11 2016

Đảng ủy -  ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tiến hành xây dựng công trình tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ tại khu đồi D1, Tân Thanh,  thành phố Điện Biên Phủ. Ban quản lí dự án đã tiến hành đắp phù điêu ,tại phía sân bên phải ...
Read more