nghệ thuật tranh phù điêu ở việt nam hiện nay

Nghệ thuật tranh phù điêu tại Việt Nam hiện nay

23 Th11 2016

Tranh phù điêu trong những năm gần đây vẫn còn khá xa lạ đối với công chúng. Thể loại tranh này xuất hiện không nhiều như các loại tranh truyền thống như : tranh thêu, son dầu hay tranh sơn mài.Thế nhưng khi chúng ta xét về mặt lịch sử ...
Read more