các dạng khuyết tật vật đúc

Các dạng khuyết tật vật đúc hay gặp nhất

24 Th11 2016

NHÓM 1: Sai hình dáng, kích thước và trọng lượng - Lượng kim loại rót vào khuôn không đủ - Độ chảy kim loại quá loãng, nhiệt độ khi rót vào khuôn thấp. - quá trình lắp ráp không khít gây ra tình trạng lắp ráp không kín hoặc đè khuôn đúc thiếu ...
Read more